Онлайн решаване на спорове

За онлайн решаване на спорове посетете – https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage